Kommunekart gir detaljerte kart-data som for eksempel oversikt over kommunens reguleringsplaner, eiendomsinformasjon, godkjente bygg og tiltak og turområder. Dataene i kartet er nyttige dersom du for eksempel skal bygge noe på eiendommen din.  Her kan du selv selv finne svar på mange spørsmål.

Dette kan du blant annet bruke kommunekartet til:

 • Få oversikt over eiendomsgrenser
 • Lage situasjonskart for eiendommen din. Her finner du en enkel veiledning for hvordan du lager situasjonskart.  Veiledningen gir også informasjon om hvordan du kan brukene karttjenesten ved å legge på ulike "lag".
 • Få oversikt over arealressurser,reguleringsplaner.
 • Måle avstand og areal
 • Se turkart over området.

For informasjon om VA-ledninger kan du ta kontakt med kommunen eller bestille dette via Lunner e-torg. 

 

Dersom du oppdager at kartet eller opplysninger knyttet til eiendommen din er feil, ta kontakt med oss.

 

Andre åpne karttjenester

I tillegg til kommunens karttjeneste finnes det også flere andre åpne kartløsninger du kan bruke.

 • Ønsker du å finne mer ut om din eiendom, bruk Kartverkets Se Eiendom. Her kan du også se grunnboksutskrift eiendommen. Det kan være feil eller mangler i grenseinformasjonen. Mangler grenseinformasjon helt, blir areal beregnet ut fra vilkårlige hjelpelinjer eller vannkanter, hvilket også vil fremgå av arealmerknad.

  Ta kontakt med kommunen eller Kartverket dersom du mener eiendomsgrenser eller areal er feil.
   
 • Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har en karttjeneste som viser oversikt over landbrukseiendommer. 
   
 • Kartverkets norgeskart inneholder en rekke nyttige kartlag: Eiendom, friluftsliv, tilgjengelighet med mer. Her er det også mulig å måle avstand og areal.
   
 • På nettsidene Norge i bilder finner du de nyeste flyfotografiene og historiske ortofoto. Her kan du se endringene i et område ved å sammenligne bilder fra ulike årstall.