Vi på helsestasjonen vil hjelpe deg med å finne tryggheten og bekreftelsen på at du/ dere er en god foresatt/e. Ved at du blir mer bevisst på hva det er du gjør som er bra for barnet, blir du trygg selv, og barnet får et trygt miljø. Du kan få foreldreveiledning på helsestasjonen, eller vi kan komme hjem til deg. 

Foreldreveileder/familieterapeut Anne Beth Hennie tilbyr individuelle samtaler, familiesamtaler og parsamtaler i situasjoner der samspillet mellom barn og foreldre er utfordrende. Anne Beth har jobbet med barn og familier i hele sin yrkeskarriere. Hun utdannet førskolelærer, og har en master i familieterapi. 
 

Fødselsdepresjon og psykiske utfordringer

Alle har en psykisk helse! Det er når den psykiske helsen gir uhelse at det blir en utfordring. Å være mamma og pappa er krevende. Psykisk helse utfordres av mangel på søvn, svangerskap, ansvar, overganger - følelsen av utilstrekkelighet.

Vi tilbyr hjelp hvis du opplever utfordringer eller belastninger i hverdagen og trenger hjelp til å sortere tankene dine. Noen ganger vil det være behov for å henvise deg videre til tilbud innenfor psykisk helse.

Å få barn er noe av det største som kan skje i livet. Samtidig er det ikke uvanlig å bli nedstemt eller deprimert i forbindelse med en fødsel.​​ På Helsenorge.no kan du lese mer om fødselsdepresjon. 
 

Trygghetssirkelen - foreldrekurs

Trygghetssirkelen (Circle of securty parenting) er et foreldreveiledningsprogram med fokus på relasjon og samspill. 

Hva er trygghetssirkelen?

Som foreldre kan vi alle til tider føle oss opprådd, og ikke helt vite hvordan vi skal møte barnet vårt. Trygghetssirkelen er en modell som hjelper deg til å se og forstå barnets behov og signaler, og bli tryggere på hvordan du kan møte barnets følelser og behov etter hvert som det utvikler seg.

Vi ønsker å gi foreldre verktøy som er til hjelp i hverdagen, et «veikart» som gir retning. Kurset handler både om hva som skjer i barna og bevissthet rundt hva som skjer i en selv som forelder. Det betyr å se seg selv utenfra og barnet innenfra.

Programmet bygger på forskningsbasert kunnskap. Det formidler grunnprinsipper som skal hjelpe til å bygge og sikre trygghet på en god måte.

Neste kursmulighet

Vi har for tiden ingen aktive kurs, men ta kontakt med oss hvis du er interessert i et slikt kurstilbud. 

Ønsker du individuell trygghetssirkel-veiledning? Ta kontakt med foreldreveileder Anne Beth Hennie.