Fylkeskommunen har ansvaret for den offentlige tannhelsetjenesten, som skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til blant annet barn og ungdom. 

I praksis ivaretas barnas rett til tannhelsehjelp i helsestasjonen fram til barna er 3 år. ​For at helsestasjonen skal ivareta barnas rett til tannhelsehjelp, anbefales det at helsestasjonen gjennomfører fire munnundersøkelser på barna ved henholdsvis 6 uker, 6 måneder,1 år og 2 år.

tannhelse

Når kommer de første tennene?

Barn får normalt 20 melketenner, 10 i overkjeven og 10 i underkjeven. Barn blir født uten tenner i munnen. Anleggene ligger skjult i kjevene.

De fleste barn får sine første tenner når de er mellom 6 og 10 måneder gamle, men det er store variasjoner. Når barnet er cirka 2 1/2  til 3 år gammelt har som regel alle de 20 melketennene kommet fram.

Mange barn opplever litt ubehag og kløe før tennene kommer. De kan sikle mye, og gnage på leker og hender. Dere kan gjerne se litt klumper i gommene – noen ganger litt blodfylte. En kjølig bitering kan være lindrende. Biteringen skal ikke være kaldere enn det en kald klut vil være, altså ikke frossen.

Tannpuss-tips for barn i ulike aldre

Barn trenger hjelp til å pusse tennene. Puss med fluortannkrem to ganger daglig fra første tann, og unngå skylling av munnen etter tannpuss. Du bør unngå å pusse tennene på barnet rett etter at de har drukket juice eller kastet opp.

0-2 år: Gjør tannpussen til en god vane

 • Start når første tann bryter fram.
 • ​La tannpussen være lekbetont.
 • Bruk en liten og myk tannbørste.
 • La barnet ligge i begynnelsen. Etter hvert kan barnet sitte på den voksnes fang med hodet i armkroken.
 • Bruk knapt synlig mengde fluortannkrem. Småbarn kan ikke spytte, og derfor er det viktig å begrense mengden tannkrem.
 • Voksne må ta ansvaret for tannpussen.

3-5 år: Melketennene på stelles

 • Jekslene skal pusses både på innside, tyggeflate og utside.
 • La barnet stå på en skammel og ha barnets hode i armkroken. Leppe og kinn holdes til side med én hånd og man pusser med den andre hånden.
 • Bruk fluortannkrem som tilsvarer barnets lillefingernegl. Ved 6-års alder tilsvarer dette en ertstor mengde.
 • Spør på tannklinikken dersom du vil vite om tannrengjøringen er god nok.
 • Voksne må ta ansvaret for tannpussen.

6-12 år: Mange nye tenner

 • I denne perioden kommer det mange nye, varige tenner som kan være vanskelig å rengjøre. Den første varige jekselen bryter frem lengst bak i munnen ved 6-års alder, og dette betyr at tannbørsten må godt inn i munnen.
 • De fleste barn trenger hjelp med tannpussen til de er 10-12 år. Barnet kan gradvis ta over noe tannpuss, men voksne må kontrollere at tennene er rene.
 • Tannlegen anbefaler tannpuss to ganger daglig med fluortannkrem.
 • Spør tannklinikken om bruk av tanntråd.

Amming, kosthold, smokk og fingersuging

Amming og tannhelse

Helsedirektoratet sier følgende om amming og tannhelse: "Det er ikke dokumentert at amming gir hull i tennene. Men når barnet er fylt ett år, bør amming om natten begrenses til to ganger av hensyn til tannhelsen". Varigheten av ammingen betyr noe med tanke på blant annet karies hos små barn. Hvis barnet ammes hele natten, og tennene "bader" i melk mesteparten av tiden, så er saken en helt annen enn hvis barnet får et par nattmåltider som avsluttes etter at barnet har spist.

Kosthold og tannhelse

 • Begrens sukkerinntak, både mengde og hyppighet. ​Godteri, kjeks, kaker og brus anbefales kun en dag i uken. Gode vaner er lettere å holde på når de innarbeides tidlig!
 • Ha faste måltider, unngå surt og søtt mellom måltidene.
 • Bruk vann som tørstedrikk.
 • Unngå hyppig inntak av syreholdig mat og drikke, for eksempel brus, saft, juice, smoothieposer, sitrus-frukt med mer, fordi det øker risikoen for syreskader.

Smokk og fingersuging

Barn har et medfødt sugebehov. Hvis barnet avvennes med smokk for tidlig, kan de gå over til å suge på fingeren, noe som kan være vanskeligere å slutte med.
Når barnet  er 3-4 år bør bruken av smokk og finger begrenses til når barnet skal sove. Fra 5-års alder bør barnet avvennes alle former for sugevaner.

Når skal barnet mitt til tannlegen?

Når barnet er fra tre til fire år gammelt bør tenner og munnhule undersøkes av tannlege eller tannpleier. Barna skal vennes til tannhelsekontroll og det er viktig at barnet vennes til kontroll av tenner og munnhule uten at det forbindes med ubehag.

Hvordan kan jeg best forberede barnet mitt?

Fortell barnet om hva som skal skje i forkant. Du kan forklare at tennene skal lyses på, og at tannlegen ser litt rundt munnen med et speil. Ikke utbroder med detaljerte beskrivelser, og unngå uttrykk som “det er ikke farlig” eller “det gjør ikke vondt”. Dette vekker barnets mistenksomhet, og dersom noe skulle oppleves som ubehagelig av barnet, mister en litt tillit. Dersom du selv er engstelig for tannbehandling, har en slik redsel lette for å smitte over til barnet. Velg derfor ord og kroppsspråk med omhu når barnet skal forberedes.

Hva skjer ved det første tannlegebesøket?

Det første besøket hos tannlegen fungerer ofte som en tilvenning der kontakten etableres mellom tannlege/tannpleier og barn/foreldre. Barnet blir kjent med personene på tannklinikken, og de får se og demonstrert instrumenter og utstyr. Dette er vel anvendt tid både av foreldre og tannklinikk. Husk at barnet ditt forhåpentligvis skal være en avslappet pasient resten av livet.

Vil du lese mer? 

 

Hvor bestiller jeg time?

Innbyggere i Lunner får tilbud om tannbehandling ved Hadeland tannklinikk.
Barn og unge blir innkalt cirka hvert annet år til regelmessig tannhelsekontroll, eller oftere ved behov. 

Trenger du å bestille tannlegetime utenom regelmessig tannhelsekontroll?

Hadeland tannklinikk
Telefon: 61 31 34 00 (hverdager 08.00-15.30)
Adresse: skolelia 2, 2750 Gran (ved Hadeland videregående skole)