Barnevaksinasjonsprogrammet

Folkehelseinstituttet har laget en oversikt over når barnet får tilbud om de ulike vaksinene i barnevaksinasjonsprogrammet. Her kan du også lese om hvorfor det er viktig å vaksinere. Informasjonen er oversatt til flere språk.

MMR-vaksinen og reiser i utlandet

Skal du på reise med barn mellom 9 og 15 måneder til land med pågående meslingutbrudd, kan det være aktuelt å fremskynde MMR-vaksinasjonen.

I barnevaksinasjonsprogrammet gis første vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen) når barnet er cirka 15 måneder. Hvis dere skal resie til land eller områder med høy forekomst av meslinger og lav vaksinasjonsdekning, kan det være aktuelt å ta vaksinen noe tidligere. Dette kan gjelde for land både i og utenfor Europa. Følg Folkehelseinstituttets anbefalinger!

Barnehager og smittevern

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Spredning av smittsomme sykdommer i barnehagen forebygges best ved å ha gode generelle hygienerutiner og ha rutiner for når syke barn bør holdes hjemme. Kommunens plikter knyttet til smittevern i skoler og barnehager er hjemlet i Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven). 

God håndhygiene

Spredning av smitt­somme sykdommer i barnehagen fore­bygges best ved å ha gode generelle hygienerutiner. Håndhygiene er et viktig og effektivt tiltak for å hindre spredning av smittsomme sykdommer. 

Når bør jeg holde barnet mitt hjemme fra barnehagen?

Du må vurdere barnets allmenntilstand. Som hovedregel bør barnet være friskt nok til å kunne delta i normale aktiviteter i barnehagen og barnet bør være feberfri. For enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme også når allmenntilstanden er god for å hindre spredning av smitte til andre. Følg anbefalingene på Folkehelseinstituttets nettsider.

 

Vaksine for voksne - oppfriskningsdose

Folkehelseinstituttet anbefaler oppfriskningsdose av vaksinen mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt cirka hvert tiende år for å sikre individuell beskyttelse, men også for å opprettholde høy immunitet i befolkningen. Anbefalingen gjelder for alle voksne, ikke bare de som har tenkt seg på utenlandsreise.

Denne vaksinen kan du ta på helsestasjonen. Kom innom i drop in-tiden på tirsdager mellom kl 12 og kl 14 eller ring oss for avtale. Du må vente i cirka 20 minutter etter at vaksinen er satt. Følger du barn til helsestasjonen, kan du få vaksinen til deg selv samtidig. 

  • Pris per vaksinering (vaksine og konsultasjon): 569 kroner.

Via tjenesten Mine vaksiner kan du sjekke når du fikk vaksinen sist, og du kan sjekke vaksinestatus for barna dine hvis de er under 16 år. Informasjonen i Mine vaksiner baserer seg på vaksinasjoner som helsestasjon, fastlege eller vaksinasjonssenter har registrert i det nasjonale vaksinasjonsregisteret (SYSVAK). Samtlige har meldeplikt til SYSVAK for all vaksinasjon. Den som vaksineres må imidlertid samtykke til registrering av vaksiner som ikke gis gjennom barnevaksinasjonsprogrammet.

Reisevaksiner?
Vi setter ikke reisevaksiner hos oss.
FHI har en fin oversikt over hvilke hvilke reisevaksiner som anbefales, avhengig av hvor gammel du er og hvor du skal reise. Vi har også egne råd for gravide og barn. For å få best mulig virkning av vaksinene bør du starte med vaksinasjonen i god tid før avreise. Les med på Reisevaksiner - FHI.

Tuberkulosekontroll

Du må teste seg for tuberkulose dersom:

  • Du har mistanke om at du er smittet av tuberkulose eller har vært i risiko for å bli smittet.
  • Du kommer fra et land med høy forekomst av tuberkulose og skal være i Norge i mer enn tre måneder.
  • Du har de siste tre år oppholdt deg i mer enn tre måneder i et land med høy forekomst av tuberkulose og skal jobbe med barn, pleietrengende eller syke. Det vil si helsepersonell, lærere og barnehageansatte inkludert studenter, samt au pair-er. Les mer om hvilke land som har høy forekomst av tuberkulose.

Behov for dokumentasjon på tuberkulosestatus?
Skal du studere i USA eller andre land hvor det trenges dokumentasjon på tuberkulosestatus i form av lungerøntgen eller blodprøve (IGRA) ta kontakt med Lunner helsestasjon for å få henvisning til sykehuset. Det er viktig at du tar kontakt i god tid før avreise. Dette da det kan være ventetid både for time på helsestasjonen og på sykehuset, samt at det tar tid å få alle svarene.

Behov for vaksine?
Dersom du trenger vaksine mot tuberkulose, eller andre vaksiner som inngår i det norske barnevaksinasjonsprogrammet (difteri, tetanus, kikhoste, polio (DTP-IPV), MMR (meslinger, kusma, røde hunder), kan du også bestille time for dette på Lunner helsestasjon.