Vårt mål gjennom svangerskapskontrollene er å gi gravide best mulig oppfølging og omsorg under svangerskapet. Vi lytter til hvordan du/dere har det, følger utviklingen av svangerskapet og gir råd og veiledning om fødsel og det å bli foreldre.

Jordmortjenesten i Lunner kommune er på Lunner helsestasjon, som holder til på Lunner rådhus. Vi samarbeider med fastlegene i kommunen.

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten er et samarbeid mellom fastlegene og helsestasjonen. Som gravid velger du selv om du vil gå mest på kontroll til jordmor, fastlege eller i en kombinasjon. Alle må ha minst én kontroll hos fastlege for å ta blodprøver og vurdere medisinsk oppfølging. 

Tilbudet fra jordmor består av:

  • Graviditetstest
  • Svangerskapskontroll
  • Rådgivning
  • Fødsels- og foreldreforberedende kurs
  • Hjemmebesøk etter fødsel
  • Etterkontroll
  • Prevensjonsveiledning
  • Råd og veiledning om kvinnehelse
  • Tverrfaglig samarbeid med familieterapeut, helsesøster ved behov
  • Barselsgruppe på helsestasjonen med fysioterapeut når barna er 2 -6 uker gamle

Planlegger du å bli gravid?

Hvis du planlegger å bli gravid, kan det hende du trenger å gjøre noen endringer i livsstil, medisinbruk eller andre forhold knyttet til helsen din.

Folsyre og jod: 
Start med folattilskudd (folsyretabletter) og jod minst en måned før befruktning - det er det viktigste du begynner med. Fosteret er spesielt utsatt for skader tidlig i svangerskapet. 
Alkohol:
Gravide bør la være å drikke alkohol under svangerskapet. Det beste er om du også unngår å drikke alkohol mens du forsøker å bli gravid.
Kosthold:
Hvilke næringsstoffer barnet får i seg, er knyttet til hva du spiser. Gravide trenger derfor et sunt og variert kosthold for å sikre at barnet i magen får de næringsstoffene det trenger frem mot fødselen.
Fysisk aktivitet:
Regelmessig fysisk aktivitet er viktig for kvinner som ønsker å bli gravide. Fysisk aktivitet bidrar til å redusere usunt stress og dermed ha en gunstig effekt i forhold til det å bli gravid. Gravide som er i god for har også ofte lettere svangerskap og fødsler.
Stump røyken!
Å slutte å røyke er en god investering i helsen – både for mor og barn. Røykfrihet øker sjansen for et ukomplisert svangerskap og reduserer risikoen for lav fødselsvekt, ufrivillig abort og for tidlig fødsel.

Du kan lese mer om forberedelser til å bli gravid på nettsidene til Helsenorge.

Foreldreforberedende kurs

Venter du barn? Jordmor har oversikt over når neste foreldreforberedende kurs er. Avtal gjerne med jordmor når det er lurt at dere deltar. 
Foreldreforberende kurs har fokus på fødsel og barseltid, foreldrerollen, amming og helsestasjonstilbudet. Kursene holdes av jordmor og helsesykepleier.

Kurset er nyttig (håper vi!), faglig, informerende, morsomt, selvfølgelig åpent for spørsmål - og gratis. Bli med!