Området er regulert til bensinstasjon, forretning, kontor og lager. Området er delt inn i tomter, hvorav to er solgt. Området er foreløpig ikke opparbeidet. 

For mer informasjon, kontakt Håkon Kristiansen i Grua Invest: hakon@gruainvest.no

Fakta om området:

Plassering: Ved Rv. 4, ved avkjøring til Grua. Se området i kommunekart.no
Størrelse: 95 dekar
Status: Greenfield (skal opparbeides av Hadelandsparken.) 
Regulering: Detaljregulert. Se området i arealplaner.no. 
Veg: Veg til arealgrense, inntil RV4. Vei på området skal opparbeides. 
Strøm: Distribusjonsnett 22 kV, Glitre energi.  
Terreng: Flatt, småkupert skog/knaus