Tangenmoen, vest for riksvegen, har etableringer på alle tomter - noen er ferdige og noen er under utvikling. Her finnes det også muligheter for å leie lokaler i nye næringsbygg. I feltet "Stubbengmoen," som ligger øst for riksvei 4, er det solgt og opparbeidet ferdige tomter. Feltet er godt egnet for produksjon, lett industri og logistikk, og er også regulert for storvarehandel. Totalt er Stubbengmoen et 120 dekar stort område regulert til næring med god infrastruktur og synlighet, nordøst for rundkjøringen. Alle tomter er omsatt, men kun en er utbygget.

Ta kontakt med næringsrådgiver Torstein Brandrud for mer informasjon. 

Fakta:  

Plassering: Ved Rv. 4, avkøring til Harestua. Se området i kommunekart.no.
Størrelse: 200 dekar
Status: Ferdig opparbeidede tomter, delvis bebygget 
Regulering: Regulert. Se området i arealplaner.no.
Veg: Riksveg til arealgrense 
Strøm: Distribusjonsnett 22 kV, Glitre energi, med regionalnett 132 kV til trafostasjon på areal. 
Terreng: Planert/opparbeidede tomter