Området ligger mellom Hadeland pukkverk og Statens vegvesens kontrollstasjon på Varpet. Området er på 580 dekar, og ligger meget sentralt og likevel usjenert til helt inntil riksvegen. Det har detaljregulering og veg helt frem til arealgrensen, men er ellers ikke opparbeidet.

Ta kontakt med forvalter Tormod Dale i Norskog eller næringsrådgiver Torstein Brandrud for mer informasjon. 

Fakta:

  • Plassering: Ved Rv 4, avkjøring til Stryken. Se området på kommunekart.no.
  • Størrelse: 580 dekar
  • Status: Greenfield
  • Regulering: Dealjregulering datert 1998. Se området i arealplaner.no.
  • Veg: Riksveg til arealgrense
  • Strøm: Distribusjonsnett 22 kV, Glitre energi
  • Terreng: Skrånende i sørhelling, høydeforskjell