I nordre del av Roa møtes riksveg 4 og E16. Her passerer i gjennomsnitt mer enn 10 000 biler i døgnet, og området er et knutepunkt for trafikk i alle himmelretninger. I tilknytning til nytt veganlegg under bygging har Lunner kommune definert et område for sentrumsutvikling, med handel, kontor og bolig som aktuelle formål. Området kalles Sand, og er tett knyttet til Frøystad, et tidligere skoleanlegg som har fått samme formål. Området er eiet av flere grunneiere, deriblandt Lunner kommune.  

For mer informasjon, ta kontakt med næringsrådgiver i Lunner kommune, Torstein Brandrud.

Fakta om området:

Plassering: Ved Rv 4/E16, innenfor område Roa. Se området i kommunekart.no.
Størrelse: Tomter av ulike størrelser.  
Status: Greenfield/shovel ready/ bebygget 
Regulering: Områderegulering Roa er gjeldende. Se området i arealplaner.no.
Strøm: Distribusjonsnett 22 kV, Glitre energi  
Terreng: Blanding av flatt, småkupert og skrånende skog