Deler av området er utbygget, mens andre deler ikke er utviklet med nødvendig infrastuktur. En andel er også bebygget i dag med bolighus, men har fått formål næring i siste områderegulering for Roa.   

For mer informasjon, kontakt næringsrådgiver i Lunner kommune Torstein Brandrud.

Fakta om området:

Plassering: Ved Rv. 4 E16, innenfor område Roa. Se området i kommunekart.no.
Størrelse: Tomter av ulike størrelser.  
Status: Greenfield/brownfield 
Regulering: Områderegulering Roa er gjeldende. Se området i arealplaner.no. 
Veg: Veg til arealgrense, inntil RV4. Vei på området skal opparbeides. 
Strøm: Distribusjonsnett 22 kV, Glitre energi.  
Terreng: Blanding av flatt, småkupert og skrånende skog