Middagene lages av kjøkkenet ved Lunner helse- og omsorgssenter og blir levert hjemme hos deg. Maten kommer i porsjonspakker, og du må varme den opp selv.

Hvis du har matallergier eller andre behov for spesialtilpasset mat, må du gi beskjed om dette i søknadsskjemaet.

Fristen for å avbestille en middag er dagen før levering.

Hva koster det?

Matombringing er ikke en lovpålagt tjeneste, og du må betale en egenandel. Egenandelen vedtas av kommunestyret i forbindelse med den årlige budsjettbehandlingen.

For 2024 er prisen 116 kroner per middag. Dette dekker utgifter til råvarer, pakking og transport.

Slik søker du?

Her kan du lese hvordan du søker om helsetjenester i Lunner kommune.