Parkeringsbeviset gir deg lov til å parkere på parkeringsplasser reservert for forflytningshemmede. Tillatelsen er gyldig i hele Norge. 

Du kan søke om parkeringstillatelse som fører eller som passasjer. Parkeringsbeviset er personlig, og navn og bilde står på beviset. For at kortet skal være gyldig når du er passasjer, må du selv være med i bilen ved parkering.

Parkeringsbeviset er gyldig i inntil fem år. Hvis du søker som bilfører, må du ha gyldig førerkort for den perioden du får innvilget parkeringsbevis.

Hvem kan søke om parkeringsbevis?

  • Forflytningshemmede
  • Personer som kan dokumentere at de har et særlig behov for å parkere nærme spesifikke steder som bosted, arbeidsplass, skole eller i forbindelse med annen aktivitet.

Hva koster det?

Du betaler ingen egenandel for denne tjenesten.

Slik søker du

Her kan du lese om hvordan du søker helsetjenester og om saksbehandling, tildeling, vedtak og klagerett.

Hvis du søker som bilfører, må du legge ved kopi av førerkort, bilde (passfoto) og oppdaterte helseopplysninger. 

Hvis du søker som passasjer, må du legge ved bilde (passfoto) og oppdaterte helseopplysninger.