En fritidskontakt kan for eksempel bli med deg og gå tur, dra på kino, gå på kafé, trene eller delta på andre sosiale aktiviteter.

Når du søker, gjør vi en individuell vurdering. Hvis du får søknaden innvilget, får du et 
visst antall timer i uken sammen med fritidskontakten. Du avtaler med fritidskontakten hva du ønsker å bruke tiden på.

Fritidskontakten er vanligvis en person uten helsefaglig kompetanse. Fritidskontakten har taushetsplikt, og må legge fram gyldig politiattest.

Hvem kan søke om fritidskontakt?

  • Du kan søke om fritidskontakt hvis du har fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelse som gjør at du trenger hjelp for å delta i sosiale aktiviteter og få en meningsfull fritid.
     
  • Både barn, ungdom og voksne som bor i Lunner kommune kan søke om fritidskontakt.

Hva koster det?

Du betaler ikke egenandel for denne tjenesten.

Slik søker du

Her kan du lese om hvordan du søker helsetjenester og om saksbehandling, tildeling, vedtak og klagerett.