Hvis du ønsker å slå sammen to eller flere eiendommer, må du søke om sammenslåing ved å fylle ut dette skjemaet:

Vilkår for sammenslåing: 

  • Eiendommene må ligge i samme kommune og utgjøre et sammenhengende areal (her finnes det unntak for landbrukseiendommer).
  • Det må være samme personer med lik eiebrøk som eier eiendommene som skal slåes sammen.
  • Du må også sjekke om det er tinglyst noen heftelser ved eiendommene, og hva slags heftelser det er snakk om. Les mer om heftelser, prioritetskollisjoner og hvordan du kan sjekke om det foreligger heftelser på nettsidene til Kartverket.