Dette har Lunner kommune vedtatt av normer, veiledere og reglement:

Lunner komune har ikke vegnorm. Spørsmål rettes til fagansvarlig veg.

Lunner kommune bruker Standard abonnementsvilkår utgitt av Kommuneforlaget på vegne av KS som norm for sanitære installasjoner. 

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er en videreføring av Normalreglement for sanitæranlegg og skal ivareta ansvarsforholdet mellom kommunen og den enkelte abonnent i forbindelse med tilknytning til offentlig vann- og avløpsanlegg. Abonnementsvilkårene består av:

  • Administrative bestemmelser - som tar for seg juridiske og forvaltningsmessige forhold.
  • Tekniske bestemmelser Link- som fastlegger krav til teknisk utførelse.

Administrative og tekniske bestemmelser kan bestilles fra Kommuneforlaget.