Kommunalt drikkevann

Drikkevann som kommunen leverer til sine abonnenter skal tilfredsstille kravene i Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften).

Lunner kommune tar jevnlige prøver av drikkevannskvaliteten, og analyseresulateter viser at vannkvaliteten er god og tilfredsstiller de strenge kravene i forskriften. Drikkevannet kan i perioder endre farge, lukt eller smak. Det er likevel trygt å drikke, med mindre vi varsler om noe annet.

Vannverk i Lunner

Lunner vannverk:

Gran og Lunner interkommunale vannverk henter råvannet fra innsjøen Grøa i Lunner og forsyner Gran vannverk og Lunner vannverk. Vannbehandlingen er mikrosiler, tilsetting av natriumhypokloritt og UV-bestråling. I tillegg tilsettes vannet vannglass (natriumsilikat) for korrosjonskontroll. Lunner vannverk forsyner abonnenter på Roa, Lunner, Grindvoll, Grua og Haneknemoen på Harestua.

Harestua vannverk:

Harestua vannverk henter råvannet fra grunnvannsbrønner sør for Harestuvannet. Vannbehandling ener tilsetting av lut (NaOH), og vannet luftes. Harestua vannverk forsyner abonnenter på Harestua med unntak av Haneknemoen.

Hardhet og PH-verdi

Analyseresulateter viser at vannkvaliteten ved Lunner vannverk har en pH på ca 7,5 og et fargetall på 6-7 mg Pt/l.
Hardheten på vannet ved Lunner vannverk er målt til 0,35 dH Tyske grader.

Analyseresultater viser at vannkvaliteten ved Harestua vannverk har en pH på ca 7,5 og et fargetall på <2 mg Pt/l.
Hardheten på vannet ved Harestua vannverk er målt til 1,37 dH Tyske grader.

I Lunner har vi bløtt vann. Det betyr at du ikke trenger å tilsette salt i oppvaskmaskin. 

Vannmåler

Vannmåleren skal leses av én gang i året. Vi sender ut SMS når fristen nærmer seg. Har vi ikke registrert mobilnummer på eier av eiendommen, sender vi ut avlesningskort i posten.

Hvis du ikke leser av vannmåleren, stipulerer vi et forbruk som vil gjelde for neste års årsavregning. Dette er basert på vannforbruket ditt gjennom tidligere år. Hvis du ikke leser av vannmåleren over flere år, kan vi kontrollere vannmåleren din. Da må du i så fall betale for arbeidstiden vi bruker til dette.

Ønsker du å montere vannmåler? Dette arbeidet må gjøres av en autorisert rørlegger. Rørleggeren kan hente vannmåler i servicetorget på rådhuset. Når vannmåleren hentes, må det oppgis navn på eier, adresse, gårds- og bruksnummer, bygningsnummer, vannmålerens plassering og dato for montering.

Vannmangel

Hvis vi planlegger vedlikeholdsarbeid eller annet som påvirker drikkevannet, blir de som er berørt alltid varslet.

Mangler du vann utover dette? Ta kontakt med oss på veg, vann og avløp eller ring vann-og avløpsvakt. Vakttelefonen er døgnbemannet.

Vannlekkasje

Dersom du oppdager sus og bråk i rør eller lavt vanntrykk, kan det være tegn på at det er en lekkasje på vannledningen. Da bør du ta kontakt med vann og avløp. 

Det kan være vanskelig å fastslå om en lekkasje er på kommunens vannledning eller på den private stikkledningen. 

Hvis vi etter lekkasjesøking eller på annet grunnlag oppdager at lekkasjen er på din private stikkledning, vil vi kreve at du utbedrer lekkasjen. Hvis du mottar brev om utbedring av vannlekkasje på din private vannledning, må du ta kontakt et rørleggerforetak som kan hjelpe deg.

  • Ved uhell, akutt lekkasje eller lignende, ring døgnbemannet vakttelefon 975 27 009. 

Privat vann

I Lunner kommune er det mange husstander og andre bygg som har privat vannforsyning,enten via et privat felles vannverk sammen med flere i samme område eller vannforsyning i enkeltstående overflatebrønner eller borebrønner.

Det er eiere av den private vannforsyningen som er ansvarlige for at det er nok vann, og at vannet har god kvalitet slik at det ikke oppstår helsefare, Forskrift om vannforsyning og drikkevann. I vedlegget til forskriften er det en oversikt over kvalitetskrav til drikkevann som kan brukes også for drikkevannskilder som forsyner én eller noen få husstander.

Vannprøver

Har du en privat drikkevannskilde, kan du levere vannprøver på Lunner rådhus hver tirsdag før kl 11.00. Vannprøvene må være ferske, det vil si at prøven må tas på morgenen samme dagen som den leveres. Steril vannprøveflaske hentes på rådhuset i forkant. 

Tilknytning til kommunalt vann

Skal du koble deg til offentlig ledningsnett, bør du vurdere å koble deg til vann og avløp samtidig dersom ledningsnettet ligger i rimelig nærhet. 

Tilknytning til det offentlige vann- og avløpsnettet er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1. Dette betyr i praksis at du må søke kommunen om tilknytning. Søknad om tilknytning skal normalt sendes inn av rørlegger eller entreprenør.

Du må betale et gebyr for tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett. Gebyrene fastsettes årlig av kommunestyret. Du finner oversikt over gebyrene nederst på denne nettsiden.

Lunner kommune har ingen åpen karttjeneste som viser hvor de offentlige vann- og avløpsledningen ligger. Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!