I forbindelse med vannavstengninger, lekkasjer, driftsavbrudd etc. vil det gå ut en SMS om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte mobiltelefoner på eiendommer i det berørte området.

Er jeg registrert med riktig telefonnummer?

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i adressedatabasen. Dette gjør du ved å bruke Everbridge.

Her kan du også registrere deg på en adresse du ikke er folkeregistrert på, dersom du for eksempel ønsker å få varsel ved hendelser som berører fritidseiendom, studentbolig eller lignende.

Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.
Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen vår, og mottar dermed heller ikke varsel.

 

 

 

 

Varsles bedrifter?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også kontaktinformasjon til bedrifter.

Det kan være vanskelig å nå de rette personene og bedriften anbefales derfor å endre eller legge til nummer og kontaktpersoner som skal varsles. Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert. Her kan dere registrere dere med riktig kontaktinformasjon.

Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte, er vi avhengige av hjelp fra dere.

Abonnenter med særlige behov for varsling

Lunner kommune tar spesielle hensyn til såkalte "sårbare abonnenter" ved endringer i vannkvalitet eller vannmengde. Det er en særlig lav terskel for å varsle denne gruppen, og gruppen vil bli prioritert med varsling ved driftsforstyrrelser på vannledningsnettet.