Prøvene kan du ta på Lunner rådhus mandag til fredag mellom kl. 09.00 og 14.00. Her kan du melde deg opp til etablererprøven og kunnskapsprøven. 

Ta kontakt med servicetorget om tidspunkt for når du kan ta prøven:
Tlf. 61 32 40 00
post@lunner.kommune.no

Husk legitimasjon når du møter opp for å ta prøven!

Etablererprøven og kunnskapsprøven er nasjonale prøver. Det betyr at du også har mulighet til å ta prøvene i andre kommuner. 
 

Hva er etablererprøven?

Daglig ledere for serveringssteder for mat må ha bestått etablererprøven. Prøven skal dokumentere at de ansvarlige har nødvendig kunnskap om økonomistyring og lovgivning. Du må ha tatt etablererprøven for å kunne søke om serveringsbevilling.
 

Hva er kunnskapsprøven?

Styrere eller stedfortredere i virksomheter med skjenkebevilling må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven.
 

Slik kan du forberede deg til prøvene

Når du har gjennomført og bestått prøven, vil du få et diplom som bevis for bestått prøve.