Salgstider for øl i dagligvarebutikker og nettsalg i Lunner
Hverdager Kl. 08.00 - 20.00
Lørdager  Kl. 08.00 - 18.00
Søndager og helligdager Ikke ølsalg
Onsdag før skjærtorsdag Kl. 08.00 - 18.00
Påskeaften Kl. 08.00 - 18.00
Dagen før 1. mai Ordinære salgstider
Dagen før 17. mai Ordinære salgstider
17. mai Ikke ølsalg
Dagen før Kristi himmelfartsdag Kl. 08.00 - 20.00
Pinseaften Kl. 08.00 - 18.00
Julaften Kl. 08.00 - 18.00
Nyttårsaften Kl. 08.00 - 18.00
Valgdagen kl. 08.00 - 20.00 (ikke søndag)