Frist for innlevering av omsetningsoppgave

Fristen for innlevering av elektronisk omsetningsoppgave er 1. mars året etter bevillingsåret. F.eks. 1. mars 2023 for omsetningsåret 2022.

Vedlegg som må følge omsetningsoppgaven

  • Revisor/regnskapsførers bekreftelse av faktisk omsetning
  • Bekreftelse/omsetningsoppgave fra leverandør(er)