Salgsbevilling gjelder for alkoholgruppe 1 over 2,5 med høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevillingen gjelder for inntil fire år om gangen.

Unntak

Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk.

Hvor lang er behandlingstiden?

For faste bevillinger er behandlingstiden beregnet til inntil 3 måneder, men normalt går behandlingen raskere. Vi gir skriftlig svar om vedtaket.

Hvilke krav stilles til bevillingen?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget.

  • Det må være en styrer med stedfortreder, som begge arbeider i virksomheten.
  • Alkoholloven stiller krav om uklanderlig vandel.
  • Styrer og stedfortreder må ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven.
  • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
  • Har du bevilling og ønsker å gjøre endringer i driften, må du snarest søke kommunen om godkjenning.

Lunner kommunes behandling av søknader om salgsbevilling styres av lovverket og Lunner kommunes alkoholpolitiske retningslinjer.

Vedlegg som må følge søknaden

  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
  • Skatteattest på firmaet som søker, og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten