Kommunen ønsker å legge til rette for et bredt tilbud av aktiviteter. Tildeling av tid i anleggene gjøres etter søknad og ut i fra en prioritering der barn og unge settes først.

De fleste anlegg har en leiekostnad. Se priser nederst på denne siden.

Hallene som kan leies er:

 • Harestua arena (basishall, bordtennishall, idrettshall)
 • Lunnerhallen
 • Skøienhallen

Du finner mer informasjon om hallene og kan gjennomføre bestilling av tid i hall på nettsiden vår om leie av lokaler.

I tillegg finnes det følgende anlegg som driftes og administreres av idrettslag med støtte fra kommunen:

Aktivitet sprang svev ta sjansen Harestua aktivitetspark
Aktivitet i Harestua aktivitetspark

Harestua aktivitetspark

Aktivitetsparken ligger sør i kommunen ved Harestua skole. Aktivitetsparken driftes av Harestua IL med tilskudd fra kommunen. Aktivitetsparken har:

 • kunstgressbane 11 `er bane
 • aktivitetsslette/ball-løkke 5`er bane
 • løpebane med kunststoffdekke 5 baner
 • kastering for kule
 • lengdegrop
 • tennisbane
 • 2 stk. basketbane
 • sandvolleyballbane
 • gressbane i nær tilknytning til aktivitetsparken

Anlegget er tilgjengelig for allmenheten så lenge det ikke går utover organisert trening i idrettslagets regi. 

aktivitet fotball barn frøystad
Aktivitet med fotball på Frøystad

Frøystad kunstgress

Frøystad kunstgressbane ligger nord i kommunen ved Roa. Kunstgressbanen blir benyttet til kamper og trening av Lunner fotballklubb og damelaget Harestua/Grua. Banen er åpen for allmenbruk når klubbene ikke trener.