Gjennom stafettloggen blir all innsats og alle beslutninger som tas rundt gravide, barn, unge og foreldre/familier registrert.

Stafettloggen skal alltid opprettes og avsluttes i samarbeid med de det gjelder. Formålet med Stafettlogg er, ifølge Helsedirektoratet, ikke helsehjelp til den aktuelle, og den er derfor ikke regulert av pasientjournalloven.

Lunner kommune vil i løpet av høsten 2023 ta i bruk Visma Flyt Samspill som blant annet har Stafettlogg som egen modul. Dette blir da en sikker plattform som de som jobber i skolen, barnevernet, PPT, helsestasjon- og skolehelsetjenesten og andre fagområder i kommunen kan bruke til samhandling med andre - direkte fra sitt fagsystem.

Visma Flyt Samspill har også modulen for Individuell plan som i noen sammenhenger kan brukes som en viderføring av arbeidet.